Gå til hovedindholdet

Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie
ATC-kode: L04AA44
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Aksial spondylartrit Rygsøjlegigt
Anvendelse:  Aksial spondylartrit – ankyloserende spondylitis
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 20. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 13. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af ankyloserende spondylitis - version 1.0

Medicinrådet anbefaler upadacitinib som behandling af nogle patienter med ankyloserende spondylitis (en form for rygsøjlegigt), som ikke har haft tilstrækkelig gavn af konventionel behandling med NSAID (non-steroid antiinflammatoriske lægemidler).

Upadacitinib reducerer patienternes sygdomsaktivitet, og Medicinrådet vurderer, at effekten af upadacitinib er sammenlignelig med effekten af de biologiske lægemidler, som disse patienter behandles med i dag. Samtidig er omkostningerne sammenlignelige.

Upadacitinib bør dog alene være et alternativ til patienter, som ikke har gavn af konventionelle og biologiske behandlinger. Det skyldes, at der er en øget risiko for alvorlige infektioner ved behandling med upadacitinib. Desuden er der en formodning om, at denne type lægemidler (JAK-hæmmere) giver øget risiko for bivirkninger, herunder alvorlige kardiovaskulære hændelser, blodpropper i lunger og venøse tromboembolier.

Medicinrådet ligestiller derfor ikke upadacitinib med den nuværende standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
30. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
30. december 2020 - 26. april 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. august 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. august - 14. december 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
02. december 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
13. januar 2023. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
16. august - 14. december 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
14. december 2022 - 13. januar 2023. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. august 2022 - 13. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 3 dage på arbejdet med upadacitinib til aksial spondylartrit.