Venetoclax (Venclyxto) i komb. med rituximab

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  Kronisk lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 9. september 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 11. december 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende venetoclax i kombination med rituximab som mulig standardbehandling til kronisk lymfatisk leukæmi

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 24. september 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 24. september 2018 - 16. maj 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. august - 20. november 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 18. - 30. september 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 20. november 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 27. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 11. december 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 15. august - 11. december 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen på 15 uger og 3 dage.