Gå til hovedindholdet

Tisagenlecleucel (Kymriah)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom, 3. linje
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 14. april 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling.

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Anbefaling

Godkendt den 20. februar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til diffust storcellet B-celle-lymfom

Medicinrådet anbefaler ikke tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger. Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
06. juli 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
6. juli - 20. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. december 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. januar - 06. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
30. januar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
08. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. februar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. december 2018 - 20. februar 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tisagenlecleucel på 10 uger. 

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
22. december 2022. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
02. april 2023. 

Formandskabet har den 2. april 2023 besluttet at revurdere anbefalingen vedr. CAR-T-behandlingerne tisagenlecleucel (Kymriah) til relaps refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL, 3. linje).