Gå til hovedindholdet

Teduglutid (Revestive)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma A/S
ATC-kode: A16AX08
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Korttarmssyndrom
Anvendelse:  Behandling af voksne og børn (> 1 år) med korttarmssyndrom. Patienterne skal være stabile efter en periode med intestinal adaptation efter operation
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 01. september 2022

Anbefaling

Godkendt den 31. august 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. teduglutid til behandling af korttarmssyndrom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler teduglutid til behandling af udvalgte patienter med korttarmssyndrom, hvor det kan forventes, at behandlingen kan medføre, at patienterne kan ophøre med parenteral ernæring og væske (hjemmeparenteral støtte) eller opnå en væsentlig reduktion i deres behov.

Indikation, behandling og kontrol foregår på en afdeling, der varetager denne højt specialiserede funktion. Medicinrådet har udarbejdet kriterier for patientudvælgelse og vurdering af teduglutids effekt, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside.

Medicinrådet anbefaler teduglutid til disse patienter, fordi behandlingen kan medføre, at patienterne bedre kan optage ernæring og væske gennem tarmen. Dette kan forbedre patienternes livskvalitet, og for de patienter, som kan ophøre helt med hjemmeparenteral støtte, kan det reducere risikoen for komplikationer fra kateteret. Det er usikkert, i hvor høj grad teduglutid mindsker behovet for hjemmeparenteral støtte. Medicinrådet vurderer dog, at teduglutid sandsynligvis er en omkostningseffektiv behandling, selv når usikkerhederne tages i betragtning.

Medicinrådet vil senest om 2 år tage stilling til, om anbefalingen stadig skal gælde.

Medicinrådet har udarbejdet kriterier for patientudvælgelse og vurdering af teduglutids effekt:

Praktisk implementering af behandling med teduglutid

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
25. juni 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. januar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
11. maj 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
25. maj 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
31. august 2022. 

Medicinrådet indførte fra den 15. juni 2022 - 30. august 2022 et udvidet clock-stop i sagen, fordi der var behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere.

Udvidet clock-stop betyder, at sagsbehandlingen er sat på pause. Denne periode tæller ikke med i den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefaling.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. januar - 31. august 2022. 

Medicinrådet har brugt 20 uger (140 dage) på arbejdet med teduglutid til behandling af korttarmssyndrom.

Medicinrådet indførte den 15. juni 2022 - 30. august 2022 et udvidet clock-stop i sagen, fordi der var behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere.