Gå til hovedindholdet

Tebentafusp (Kimmtrak)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Immunocore Ltd
ATC-kode: L01XX75
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Uvealt melanom Modermærkekræft
Anvendelse:  HLA-A*02:01-positive voksne patienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 21. marts 2024

Anbefaling

Godkendt den 29. marts 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. tebentafusp til behandling af metastatisk uvealt melanom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke tebentafusp til behandling af human-leokocyt-antigen-(HLA) A*02:01-positive voksne patienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom.

Medicinrådet vurderer, at tebentafusp kan forlænge patienternes liv. Det er dog uvist, hvor meget længere overlevelse behandlingen kan medføre, da datagrundlaget er usikkert, fordi patienterne er fulgt i kort tid og har bedre prognose end patienter i dansk klinisk praksis. 

Bivirkningsprofilen ved tebentafusp er mildere end ved nuværende behandlingsmuligheder. Dog er tebentafusp forbundet med en risiko for cytokin release syndrom ved administration af behandlingen, hvilket betyder, at patienterne skal indlægges til observation ved de første behandlinger.

Tebentafusp er en meget dyr behandling, og i lyset af usikkerheden om størrelsen af effekten for patienternes levetid anbefaler Medicinrådet ikke behandlingen til den nuværende pris. Medicinrådet opfordrer i stedet lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
24. september 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
17. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
02. marts 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. marts 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. juni 2022 - 29. marts 2023. 

Medicinrådet har brugt 41 uger og 1 dage (288 dage) på arbejdet med tebentafusp til uvealt metastatisk melanom.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
02. november 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der ikke skal igangsættes en revurdering
19. marts 2024. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering på bagrund af ny pris og nye data. Forpersonerne har vurderet,  at den nye pris og de nye data ikke vil ændre Medicinrådets konklusion vedr. tebentafusp. Derfor igangsættes der ikke en revurdering af anbefalingen.