Romosozumab (Evenity)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: UCB Nordic
ATC-kode: M05BX06
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Knogleskørhed Osteoporose
Anvendelse:  Svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur
Fagudvalg:  Sjældne knoglemetaboliske sygdomme
Sidst opdateret: 30. november 2020

Anbefaling

Godkendt den 23. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende romosozumab til behandling af svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
2. december 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
2. december 2019 - 13. marts 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. maj - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. august - 2. september 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
31. august 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
15. maj - 23. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. september 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. maj - 23. september 2020. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 5 dage på sit arbejde med romosozumab til behandling af svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur.