Gå til hovedindholdet

Pertuzumab (Perjeta) i komb. med trastuzumab (Herceptin)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC13
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 10. oktober 2018

Anbefaling

Godkendt den 10. oktober 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende pertuzumab i kombination med trastuzumab som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler ikke pertuzumab i kombination med trastuzumab som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft.

Medicinrådet finder, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af pertuzumab i kombination med trastuzumab og de omkostninger, kombinationsbehandlingen forventes at have i forhold til trastuzumab alene.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
06. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
6. april - 25. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. august 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
8. august - 13. september 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 20. september 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
10. oktober 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
26. september 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. oktober 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. august - 10. oktober 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pertuzumab i kombination med trastuzumab på 9 uger.