Gå til hovedindholdet

Olaparib (Lynparza)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer med BRCA1/2-mutationer
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 15. december 2021

Delvist anbefalet

Godkendt den 16. december 2021

Medicinrådet anbefaler olaparib til behandling af de patienter med BRCA1/2-muteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som har performance status 0-1 og ikke har andre behandlingsmuligheder.

Medicinrådet vurderer, at behandling med olaparib kan forbedre overlevelsen, og derfor er en bedre behandling end best supportive care (BSC), også selvom der er flere bivirkninger. Derfor vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige set i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib til behandling af patienter med BRCA1/2-muteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, der har tilbagefald efter behandling med enten enzalutamid/abirateron eller enzalutamid/abirateron og docetaxel.

Medicinrådet vurderer, at behandling med olaparib kan betyde, at flere patienter lever nogle måneder længere, end hvis de behandles med docetaxel eller cabazitaxel. Effekten af olaparib er dog ikke tilstrækkeligt dokumenteret, idet sammenligningen med de nuværende standardbehandlinger er forbundet med stor usikkerhed. Medicinrådet vurderer derfor, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og usikkerheden om den dokumenterede værdi for patienterne.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
06. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
06. november 2020 - 14. april 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
11. august 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
11. august - 24. november 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. november 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
24. november 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
11. august - 24. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. november 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. december 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
11. august - 15. december 2021. 

Medicinrådet har brugt 126 dage på arbejdet med olaparib til behandling af BRCA1/2-muteret mCRPC.