Fagudvalget vedr. kræft i blærehalskirtlen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Joen Sveistrup
Afdelingslæge
Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Michael Borre
Lærestolsprofessor og overlæge
Region Midtjylland
Simon Buus
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Steinbjørn Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Mads Hvid Aaberg Poulsen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Redas Trepiakas
Overlæge
Region Sjælland
Kan ikke udpege Region Sjælland
Rikke Tandrup Nielsen
Overlæge
Region Hovedstaden
Leif Otterstrøm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Ole Jensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Stine Trolle Poulsen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Marie Thue Pank
Afdelingslæge
Dansk Urologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk