Fagudvalget vedr. kræft i blærehalskirtlen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i blærehalskirtlen

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Joen Sveistrup
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Michael Borre
Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d.
    Region Midtjylland
         
Simon Buus
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Midtjylland  
         
Steinbjørn Hansen
Overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Mads Hvid Aaberg Poulsen
Afdelingslæge
    Region Syddanmark  
         
Under udpegning     Region Sjælland
         
Redas Trepiakas
Overlæge
    Region Sjælland  
         
Rikke Tandrup Nielsen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Leif Otterstrøm
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Ole Jensen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Stine Trolle Poulsen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Hallas
Professor, overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Marie Thue Pank
Afdelingslæge
    Dansk Urologisk Selskab  
         
Ahmed H. Zedan
H-stilling i onkologi, ph.d.-studerende
    Inviteret af formanden
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk