Gå til hovedindholdet

Obinutuzumab (Gazyvaro)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC15
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Follikulært lymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 07. februar 2018

Anbefaling

Godkendt den 07. februar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende obinutuzumab som standardbehandling til follikulært lymfom

Medicinrådet anbefaler ikke obinutuzumab som mulig standardbehandling til 1. linjebehandling af follikulært lymfom.
Anbefalingen er baseret på vurderingen af lægemidlets kliniske merværdi i forhold til rituximab.

Obinutuzumab blev kategoriseret med ingen klinisk merværdi og er med den nuværende aftalepris forbundet med en væsentlig omkostningsforøgelse, hvorfor Medicinrådet ikke finder anledning til at anbefale lægemidlet til standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
21. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
21. juli - 09. oktober 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. november - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 18. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
13. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
30. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
07. februar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. november 2017 - 07. februar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af obinutuzumab på 11 uger og 2 dage.