Gå til hovedindholdet

Mogamulizumab (Poteligeo)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Kyowa Kirin Holdings
ATC-kode: L01XC25
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Behandling af voksne patienter med mycose-fungoider (MF) eller Sézarys syndrom (SS), der har modtaget mindst en tidligere systemisk behandling
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 21. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 21. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende mogamulizumab til behandling af mycosis fungoides og Sézarys syndrom

Medicinrådet anbefaler ikke mogamulizumab til patienter med mycosis fungoides eller Sézarys syndrom, fordi det er usikkert, hvor godt lægemidlet virker i forhold til den behandling, patienterne får i dag. Samtidig er prisen for høj i forhold til den usikre effekt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
11. februar - 15. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
15. januar - 03. februar 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
17. marts 2021. 

Ansøger har anmodet om clock-stop grundet forhold, der skulle undersøges nærmere. Clock-stoppet varede fra den 3. februar til den 17. marts 2021.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. november 2020 - 17. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
27. januar 2021. 

De sundhedsøkonomiske modelantagelser er genbehandlet 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
17. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. november 2020 - 17. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 26 uger (182 dage) på arbejdet med mogamulizumab til mycosis fungoides og Sézarys syndrom.

Der har været clock-stop i perioden 3. februar - 17. marts 2021, som blev anmodet af ansøger grundet forhold, der skulle undersøges nærmere.