Gå til hovedindholdet

Lorlatinib (Lorviqua)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L01ED05
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  1. linjebehandling af patienter med ALK-translokation
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 27. oktober 2022

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 26. oktober 2022

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af lorlatinib til patienter med ALK-translokation - version 1.0

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
21. marts 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
01. juli 2022. 


Medicinrådet har godkendt, at lorlatinib (Lorviqua) bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 1. linjebehandling af ikke-småcellet lungekræft.