Gå til hovedindholdet

Larotrectinib (Vitrakvi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Bayer A/S
ATC-kode: L01XE53
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft med NTRK-fusion
Anvendelse:  NTRK-fusion-positive solide tumorer
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. larotrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft

Medicinrådet anbefaler ikke Larotrectinib til patienter med NTRK-fusion-positiv kræft.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at larotrectinib har en effekt på overlevelsen hos børn (under 18 år) med NTRK-fusion-positiv kræft. Dog er den tilbudte pris for høj. Derfor kan Medicinrådet ikke på det nuværende grundlag anbefale larotrectinib til børn.

Medicinrådet anbefaler ikke larotrectinib til voksne med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi datagrundlaget er meget sparsomt og ikke godt nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. På den baggrund finder Medicinrådet, at omkostningerne forbundet med at indføre larotrectinib som standardbehandling er for høje, da effekten er for usikker i forhold til prisen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
22. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
22. november 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. marts 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
19. marts - 26. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
25. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
19. marts - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. maj 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. marts - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 5 dage (96 dage) på arbejdet med larotrectinib til NTRK-fusion-positiv kræft.