Lutetium-177-Dotatate (Lutathera)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: SAM Nordic
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Neuroendokrine tumorer
Anvendelse:  Gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer
Fagudvalg:  Neuroendokrine tumorer - AFVIKLET
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende Lu-177-DOTATATE som mulig standardbehandling til gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 29. september 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 29. september 2017 - 6. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. marts - 23. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 17. april - 1. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 1. maj 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 17. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 15. marts - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af Lu-177-DOTATATE på 10 uger og 6 dage opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning.