Gå til hovedindholdet

Esketamin (Spravato) til moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons (revurdering)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
ATC-kode: N06AX27
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Medicinrådet har revurderet esketamin på baggrund af supplerende data fra ansøger og en ny prisforhandling med Amgros.

Se Medicinrådets tidligere behandling af esketamin til behandlingsresistent depression hos voksne, som blev afsluttet den 26. august 2020.

Anbefaling

Godkendt den 23. februar 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende esketamin til behandling af behandlingsresistent depression

Medicinrådet anbefaler ikke esketamin i kombination med lægemidler af typen SSRI eller SNRI til voksne patienter med behandlingsresistent depression.

Medicinrådet har vurderet esketamin i kombination med SSRI eller SNRI til to patientgrupper med varierende grad af behandlingsresistent depression. For begge grupper er der usikkerhed forbundet med vurderingen af esketamins effekt, fordi der ikke er komparative data for mere end 4 ugers behandling. Særligt for patienter med større grad af behandlingsresistent depression målt ved MSM-værdi ≥ 9 er data yderst sparsomme, også for de første 4 uger af behandlingen.

For begge patientpopulationer er der hyppige bivirkninger, herunder især neuropsykiatriske bivirkninger. Medicinrådet er derudover bekymret for lægemidlets misbrugspotentiale.

Desuden vurderer Medicinrådet, at esketamin ikke er et relevant behandlingsvalg for voksne patienter, som ikke har responderet på mindst to forskellige behandlinger med antidepressiva. Det skyldes, at depression i dansk klinisk praksis ikke bliver vurderet behandlingsresistent efter tidligere behandling med blot to antidepressiva.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
18. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
18. december 2020 - 16. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
22. oktober 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
22. oktober 2021 - 13. januar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
03. december 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
21. februar 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
22. oktober 2021 - 23. februar 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
13. januar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. februar 2022.