Budesonid (Jorveza)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Vifor Pharma Nordiska AB
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Betændelse i spiserøret Eosinofil øsofagitis
Anvendelse:  Eosinofil øsofagitis hos voksne (over 18 år)
Fagudvalg:  Øvre gastrointestinale sygdomme
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 21. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. budesonid smeltetablet til behandling af eosinofil øsofagitis

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. juli - 18. december 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 7. maj 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 7. maj - 9. oktober 2020. 

Der var fagligt clock-stop fra den 23. september til den 9. oktober 2020.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 30. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 9. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 7. maj - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 21. oktober 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 7. maj - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 3 dage på arbejdet med budesonid smeltetablet til eosinofil øsofagitis.

Sagsbehandlingen har været i udvidet clockstop mellem den 23. september 2020 og den 9. oktober 2020.