Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner - version 1.4

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme Blodsygdomme Gigtsygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati Multifokal motorisk neuropati Guillan-Barré syndrom Immun trombocytopeni Kawasaki sygdom
Anvendelse:  Immunmodulerende behandling med immunglobuliner
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 16. marts 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 16. marts 2020

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner - version 1.4