Gå til hovedindholdet

Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Anvendelse:  Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP
Fagudvalg:  Immunmodulerende behandling med immunglobuliner
Sidst opdateret: 18. januar 2022

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 23. juni 2021

Behandlingsvejledningen er godkendt

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), version 1.1 (ny version pr. 17. januar 2022).

Grundet særlige forhold ved immunglobulinbehandling, herunder forsyningssikkerhed på plasmaområdet og off-label problematik, har Medicinrådet besluttet ikke at lave lægemiddelrekommandationer for området.

Anvendelsen af immunglobuliner forventes at følge Medicinrådets behandlingsvejledning på området og Amgros’ udbudsaftaler på immunglobuliner.

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
10. oktober 2018 - 2. september 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
2. september 2020 - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen

Eventuel udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Grundet særlige forhold ved immunglobulinbehandling, herunder forsyningssikkerhed på plasmaområdet og off-label problematik, har Medicinrådet besluttet ikke at lave lægemiddelrekommandationer for området.

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen