Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Anvendelse:  Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP
Fagudvalg:  Immunmodulerende behandling med immunglobuliner
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 23. juni 2021

Behandlingsvejledningen er godkendt - lægemiddelrekommandationen følger senere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. oktober 2018 - 2. september 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 2. september 2020 - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af omkostningsanalyse og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen