Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft - version 2.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Tyk- og endetarmskræft Colorektalcancer
Anvendelse:  Metastaserende kolorektalkræft
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Offentliggjort den 28. juni 2018

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft - version 2.2