Lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft - version 3.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Anti-HER2 behandling af brystkræft
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og en Medicinrådsvurdering af et nyt lægemiddel.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 23. juni 2021

Lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft - version 3.2 (Gældende fra den 23. juni 2021)