Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Systemiske svampeinfektioner Mykoser
Anvendelse:  Systemisk antimykotisk behandling
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 24. april 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 10. oktober 2018

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling - version 2.5