Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Systemiske svampeinfektioner Mykoser
Anvendelse:  Systemisk antimykotisk behandling
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 18. december 2020

Medicinrådet har den 9. december 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen fremadrettet. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Medicinrådet har ikke planer om at udarbejde en ny behandlingsvejledning på området.

Medicinrådet gør opmærksom på, at anidulafungin efter udarbejdelsen af RADS’ behandlingsvejledning er godkendt til pædiatriske patienter i alderen 1 måned til < 18 år

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 10. oktober 2018

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling - version 2.5