Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B - version 2.6

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis B
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 11. februar 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 11. februar 2021

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B - version 2.6 (Gældende fra 1. april 2021)