Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for brug af Erythropoietin Stimulerende Lægemidler (ESA) ved kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blodmangel Anæmi
Anvendelse:  Kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 19. februar 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 19. februar 2020

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for brug af Erythropoietin Stimulerende Lægemidler (ESA) ved kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt - version 1.2