Ikke-småcellet lungekræft - 1. linje

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft 1. linje
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 16. december 2021

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 26. august 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.6
(godkendt den 23. juni 2021 - gældende fra den 1. november 2021)

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af cemiplimab til patienter med PD-L1-ekspression ≥ 50 % - version 1.0
(godkendt og gældende fra den 15. december 2021)

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. direkte indplacering af cemiplimab


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Anvendelse og klinisk sammenligningsgrundlag vedr. lægemidler til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression ≥ 50 % - version 1.0
(godkendt og gældende fra den 15. december 2021)

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. anvendelse og klinisk sammenligningsgrundlag


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af atezolizumab - version 1.0
(godkendt og gældende fra den 1. september 2021)

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. direkte indplacering af atezolizumab

 
Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af ikke-småcellet lungekræft - version 1.1
(godkendt og gældende fra den 31. maj 2021)

Tillæg til behandlingsvejledning

 
Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.2
(godkendt og gældende fra den 5. februar 2020)

Baggrund for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 16. august 2017 - 24. april 2018. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 24. januar 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 12. december 2018 - 28. august 2019. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Behandlet 23. oktober 2019. 

Udarbejdelse af lægemiddel­rekommandation

Arkiv med tidligere lægemiddelrekommandationer

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen
Behandlet 23. juni 2021. 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.5

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.4

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.3

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.2

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.1

 

(RADS) Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV - version 1.1

 

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 2.0

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 2.1

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 2.2

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 3.0