ER+/HER2-lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Status: Færdigbehandlet

Sygdom:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Indikation/­anvendelse:  ER+/HER2-lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 26. marts 2020

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 23. januar 2020

Behandlingsvejledningen er godkendt - lægemiddelrekommandationen følger senere 

Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. oktober 2018 - 15. maj 2019. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 27. maj 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 15. maj 2019 - 22. januar 2020. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen