Brystkræft

Status: Behandlingsvejledning er godkendt - lægemiddelrekommandation følger senere

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0

 

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende brystkræft

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 23. januar 2020

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 10. oktober 2018

Medicinrådet har på rådsmødet den 10. oktober 2018 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en behandlingsvejledning

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 15. maj 2019

Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til behandling af ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

   
  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 27. maj 2019

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

15. maj 2019 - 22. januar 2020

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

22. januar 2020

Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - version 1.0

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

 

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet