Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Peter Schwarz
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Endokrinologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning sat i bero Region Nordjylland
Tina Lund Leunbach
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Henrik Thybo Christesen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Anders Jørgen Schou
Overlæge, pædiatrisk endokrinolog
Dansk Pædiatrisk Selskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Tenna Toft Sylvest
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Annie Hoelgaard
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk