Fagudvalget vedr. sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
          
Morten Munk Frost Nielsen
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Peter Vestergaard
Professor, overlæge
    Region Nordjylland
         
Torben Harsløf
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Henrik Thybo Christesen
Professor, overlæge
    Region Syddanmark
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Sjælland
         
Peter Schwarz
Professor, overlæge
    Region Hovedstaden
         
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Tenna Toft Olesen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter  
         
Anders Jørgen Schou
Overlæge, ph.d., pædiatrisk endokrinolog
    Dansk Pædiatrisk Selskab
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk