Fagudvalget vedr. sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Morten Munk Frost Nielsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Vestergaard
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Tina Lund Leunbach
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Henrik Thybo Christesen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Kan ikke udpege Region Sjælland
Kan ikke udpege Region Hovedstaden
Anders Jørgen Schou
Overlæge, pædiatrisk endokrinolog
Dansk Pædiatrisk Selskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Tenna Toft Sylvest
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Annie Hoelgaard
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk