Fagudvalget vedr. sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Morten Munk Frost Nielsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Vestergaard
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Torben Harsløf
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Henrik Thybo Christesen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Charlotte Landbo Tofteng
Overlæge
Region Sjælland
Peter Schwarz
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Tenna Toft Sylvest
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Anders Jørgen Schou
Overlæge, pædiatrisk endokrinolog
Dansk Pædiatrisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk