Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.9

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 29. april 2022

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet og er gældende fra den 1. maj 2022.

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

Der findes en nyere version 2.0 af denne rekommandation, som træder i kraft den 1. maj 2023.

Godkendt den 29. april 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.9