Medicinrådets lægemiddelrekommandation baseret på RADS’ behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi - 1.0

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet Hyperlipidæmi
Anvendelse:  Hyperlipidæmi
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 9. december 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet 

Der findes en nyere gældende version . 
Gældende rekommandationer

Der findes en tidligere version.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 9. december 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation baseret på RADS’ behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi - 1.0