Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) - version 3.5

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Anvendelse:  Aksiale spondylartropatier
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 14. november 2018

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en nyere gældende version af denne rekommandation
Gældende rekommandationer

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 14. november 2018

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) - version 3.5