Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 4.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer Prostatakræft Prostatacancer Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 25. august 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 14. december 2020

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer - version 4.1 (Gældende fra 1. april 2021)