Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne - version 1.4

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjet blodtryk i lungekredsløbet Pulmonal hypertension
Anvendelse:  Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 14. december 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 14. december 2020

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne - version 1.4 (Gældende fra 1. januar 2021)