Våd AMD (aldersrelateret makulaødem)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Oftalmologi Øjensygdomme
Specifik sygdom:  Aldersrelateret makuladegeneration
Anvendelse:  Våd aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 9. december 2020

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 26. august 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD)

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration

Baggrund for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 20. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 20. november 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
Behandlet 10. - 24. marts 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 19. februar - 26. august 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen