Kronisk hepatitis C

Status: Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation er godkendt

 

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C - version 1.0 (Rekommandationen er gældnede fra 1. november 2018)

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler 


Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende leverbetændelse


Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring

Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 15. august 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 3. maj 2017

Indstillingen kan ikke offentliggøres på grund af fortrolige oplysninger.

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 13. december 2017

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C 1.0

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 10. januar 2018

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

Dato: 13. december 2017 - 28. juni 2018

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 28. juni 2018

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler

Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C - valg af lægemidler

Amgros' samfundsøkonomiske analyse af hepatitis C behandling

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

Rådet besluttede den 28. juni 2018, at der ikke skulle udarbejdes et udvidet sammenligningsgrundlag.

 

 

  Aktivitet afsluttet
 
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

15. august 2018

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C - valg mellem lægemidler

 

 

  Aktivitet afsluttet