Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni ifm. konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.6

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 04. oktober 2023

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Rekommandationen træder i kraft den 1. april 2024. Indtil da er version 2.5 af denne rekommandation gældende. Se den her.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner.

Godkendt den 04. oktober 2023

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni i forbindelse med konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.6 (gældende fra den 1. april 2024)