Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.6

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk myeloid leukæmi Kroniske myeloproliferative neoplasier
Anvendelse:  Kronisk myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 2. januar 2023

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Rekommandationen er gældende fra den 2. januar 2023.

Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 2. januar 2023

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.6
(godkendt den 2. januar 2023 - gældende fra den 2. januar 2023)