Dagsordener og referater

Dagsordener for Medicinrådets møder offentliggøres her fem dage inden rådsmøderne. Referater fra rådsmøder offentliggøres senest 14 dage efter møderne.

Fra april 2021 offentliggør Medicinrådet også referater af sager, som er godkendt af Rådet i skriftlig proces.

73 - 84 af 86 møder
73 - 84 af 86 møder