Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. type 2-diabetes

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Katrine Bagge Hansen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Endokrinologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Clement Holm
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Esben Søndergaard (næstformand)
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Kurt Højlund
Overlæge, professor, forskningsleder
Region Syddanmark
Allan Kofoed-Enevoldsen
Ledende Overlæge, Centerchef Steno
Region Sjælland
Yasmin Hamid
Overlæge
Region Hovedstaden
Jette Kolding Kristensen
Praktiserende læge, professor
Dansk Selskab for Almen Medicin
Gitte Krogh Madsen
Praktiserende læge
Dansk Selskab for Almen Medicin
Mikkel Bring Christensen
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Aysegül Sekeroglu
Regional lægemiddelkonsulent, cand. pharm.
Regional lægemiddelkonsulent
Lise Bakkestrøm Rosenbæk
Regional lægemiddelkonsulent, cand.pharm.
Regional lægemiddelkonsulent
Troels Krarup Hansen
Direktør og klinisk professor
Inviteret af formanden
Susanne Myrup Houe
Diabetessygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Mia Kastrup Iken
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Tove Brix
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk