Fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Formand

Navn Indstillet af
Lone Nørgård Petersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Colerectal Cancer Gruppe

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Mette Karen Nytoft Yilmaz
Overlæge
Region Nordjylland
Anni Ravnsbæk Jensen
Ledende overlæge
Region Midtjylland
John Pløen
Overlæge
Region Syddanmark
Lars Simon Reiter
Overlæge
Region Sjælland
Lone Nørgård Petersen
Overlæge
Region Hovedstaden
Anita Grant
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Solvej Wandy Pedersen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jesper Sonne
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk