Fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende tyk- og endetarmskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ingen formand på nuværende tidspunkt     Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Colorectal Cancer Gruppe
         

Navn

   

Udpeget af

 
       
Mette Yilmaz
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Anni Ravnsbæk Jensen
Ledende overlæge
    Region Midtjylland
         
John Pløen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Lars Simon Reiter
Overlæge
    Region Sjælland
         
Lone Nørgård Petersen
Overlæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Solvej Wandy Pedersen
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Sonne
Overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
En patient/patientrepræsentant      Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk 
+45 21 34 24 90