Fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Lone Nørgård Petersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Colerectal Cancer Gruppe

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
René Olsen
Overlæge
Region Nordjylland
Anders Kindberg Boysen
Overlæge
Region Midtjylland
Torben Frøstrup Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Lars Simon Reiter
Overlæge
Region Sjælland
Jacob Hagen Vasehus Schou
Konstitueret overlæge
Region Hovedstaden
Anita Grant
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Jette Lyngholm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Solvej Wandy Pedersen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jesper Sonne
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Gabor Liposits
Overlæge
Dansk Colorectal Cancer gruppe

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk