Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (3) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Jakob Hagen Vasehus Schou
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
René Krøjgaard Olesen (næstformand)
Overlæge
Region Nordjylland
Anders Kindberg Boysen
Ledende overlæge
Region Midtjylland
Torben Frøstrup Hansen
Ledende overlæge
Region Syddanmark
Joanna Szpejewska
Afdelingslæge
Region Sjælland
Lone Nørgård Petersen
Overlæge, ph.d.
Region Hovedstaden
Philip Hojrizi
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
David Peick Sonne
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Line Schmidt Tarpgaard
Afdelingslæge
Dansk Colorectal Cancer Gruppe
Anita Grant
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Udpegning i gang Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk