Fagudvalget vedr. spinal muskelatrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning og habilitetserklæringer

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Kirsten Svenstrup
Overlæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lise Lotte Bjerregaard
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Anette Torvin Møller
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
       
Charlotte Olesen
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge
    Region Syddanmark
         
Helle Thagesen
Overlæge
    Region Sjælland
         
Peter Born
Overlæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jón Trærup Andersen
Læge, lektor, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Ulla Werlauf
Forskningsleder, ph.d.
    RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 
       
Deltager ikke     Dansk Pædiatrisk Selskab
       
Lisbeth Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       
Thomas Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
    Danske patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk