Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. spinal muskelatrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Kirsten Svenstrup
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning sat i bero Region Nordjylland
Udpegning sat i bero Region Midtjylland
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Christina Engel Høi-Hansen
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Ulla Werlauff
Forskningsleder
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Jón Trærup Andersen
Professor, ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Helle Cecilie Viekilde Pfeiffer
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Lisbeth Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lene Kjær Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk