Fagudvalget vedr. spinal muskelatrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (2)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Kirsten Svenstrup
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Charlotte Olesen
Overlæge
Region Midtjylland
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Peter Born
Overlæge
Region Hovedstaden
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Ulla Werlauff
Fysioterapeut, ph.d., leder af UC
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Jón Trærup Andersen
Læge, lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Deltager ikke Dansk Pædiatrisk Selskab
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Lisbeth Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Thomas Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk