Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. pulmonal arteriel hypertension

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. pulmonal arteriel hypertension

Medicinrådet er i gang med at nedsætte dette nyt fagudvalg. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. 

Igangværende vurderinger (1)

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 21. maj 2024

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
05. december 2023. 
LVS anmodes om at indstille en formand
8. januar - 20. marts 2024. 
Regionerne anmodes om at indstille kandidater til formandsposten
20. marts - 10. april 2024. 
Medicinrådet vurderer kandidaternes habilitet
11. - 25. april 2024. 
Kommissorium udarbejdes
16. maj 2024. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
16. maj 2024. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Påbegyndt 21. maj 2024. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk