Fagudvalget vedr. lungeemfysem og lungefibrose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lungeemfysem og lungefibrose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jon Torgny Rostrup Wilke
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Beata Agnieszka Rychwicka-Kielek
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Pernille Hauschildt
Ledende overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Sofie Lock Johansson
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Christian Meyer
Overlæge
    Region Sjælland
         
Helene Priemé
Overlæge, lektor
    Region Hovedstaden
         
Finn Wulff
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Heinrich Andreasen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Anette Kobberø Jensen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Thomas Øhlenschlæger
Læge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Michael Perch
Overlæge
    Dansk Lungemedicinsk Selskab
         
Under udpegning

    Dansk Lungemedicinsk Selskab  
         
Under udpegning
    Dansk Reumatologisk Selskab  
         
Linda Marie Sevelsted Møller
Læge, ph.d.
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi  
         
Asger Dirksen
Professor
    Inviteret af formanden  
       


Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk