Fagudvalget vedr. lungeemfysem og lungefibrose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem og lungefibrose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (2)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Jon Torgny Rostrup Wilke
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jasmina Huremovic
Overlæge
Region Nordjylland
Pernille Hauschildt
Ledende overlæge
Region Midtjylland
Sofie Lock Johansson
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Christian Niels Meyer
Overlæge
Region Sjælland
Kristine Jensen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Allan Mikael Schrøder
Farmaceut, specialist i sygehusfarmaci
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Thomas Øhlenschlæger
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Peter Kjeldgaard
Overlæge
Dansk Lungemedicinsk Selskab
Torkell Ellingsen
Specialeansvarlig overlæge, klinisk professor
Dansk Reumatologisk Selskab
Linda Marie Sevelsted Møller
Læge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Saher Burhan Shaker
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Finn Wulff
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Heinrich Andreasen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk