Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. lungeemfysem og lungefibrose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem og lungefibrose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (3) Igangværende vurderinger (1)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Formand

Navn Indstillet af
Jon Torgny Rostrup Wilcke
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Lungemedicinsk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning sat i bero Region Nordjylland
Pernille Hauschildt
Cheflæge
Region Midtjylland
Sofie Lock Johansson (næstformand)
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Christian Niels Meyer
Overlæge
Region Sjælland
Kristine Jensen
Overlæge
Region Hovedstaden
Allan Mikael Schrøder
Farmaceut, specialist i sygehusfarmaci
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Thomas Øhlenschlæger
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning sat i bero Dansk Lungemedicinsk Selskab
Torkell Ellingsen
Ledende overlæge, klinisk professor
Dansk Reumatologisk Selskab
Linda Marie Sevelsted Møller
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Finn Wulff
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Heinrich Andreasen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk