Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. leversygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. leversygdomme

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Peter Nissen Bjerring
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Peter Holland-Fischer
Overlæge, klinisk lektor
Region Nordjylland
Konstantin Kazankov (næstformand)
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Annette Dam Fialla
Overlæge
Region Syddanmark
Astrid Vinsand Naver
Overlæge
Region Sjælland
Lise Hobolth
Overlæge
Region Hovedstaden
Marianne Hørby Jørgensen
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Kim Peder Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mette Hessilt
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lone McColaugh
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Nina Tuxen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Helene Kvistgaard
Afdelingslæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 03. oktober 2022

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
02. november 2021. 
LVS indstiller en formand
11. januar - 25. februar 2022. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
11. januar - 17. marts 2022. 
Kommissorium udarbejdes
17. marts - 09. maj 2022. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
09. maj 2022. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
09. maj 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
10. maj - 10. juni 2022. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
17. maj - 03. oktober 2022. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
24. juni 2022.