Fagudvalget vedr. leversygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. leversygdomme

Medicinrådet er i gang med at nedsætte et nyt fagudvalg. Du kan følge med i udpegningsprocessen for fagudvalget nedenfor. 

Når fagudvalget er udpeget, vil alle medlemmer fremgå af denne side.

Igangværende vurderinger (1)

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 20. maj 2022

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 2. november 2021. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 11. januar - 25. februar 2022. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 11. januar - 17. marts 2022. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 17. marts - 9. maj 2022. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 9. maj 2022. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 9. maj 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Påbegyndt 10. maj 2022. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Påbegyndt 17. maj 2022. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent