Fagudvalget vedr. immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Thomas Harbo
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Marit Otto
Overlæge
Region Midtjylland
Søren Hein Sindrup
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Janus Kaufmann Lindqvist
Overlæge
Region Sjælland
Tina Dysgaard Jeppesen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kristian Karstoft
Afdelingslæge, dr. med.
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Søren Hein Sindrup
Professor, overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Johannes Jakobsen
Professor emeritus, overlæge
Inviteret af formanden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Svend Erik Dyrskov Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lars Nørgaard Sørensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk