Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Thomas Harbo
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Marit Otto
Overlæge
Region Midtjylland
Udpegning i gang Region Syddanmark
Janus Kaufmann Lindqvist
Overlæge
Region Sjælland
Tina Dysgaard (næstformand)
Overlæge
Region Hovedstaden
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kristian Karstoft
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Svend Erik Dyrskov Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk