Fagudvalget vedr. immunglobulinsubstitution

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunglobulinsubstitution

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (2)

Formand

Indstillet af
Tobias Ramm Eberlein
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland og Dansk Hæmatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kasper Røikjær Jensen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Nordjylland
Carsten Schade Larsen
Overlæge
Region Midtjylland
Klas Raaschou-Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Olav Ditlevsen Larsen
Overlæge
Region Syddanmark
Rasmus Heje Thomsen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Lene Surland Knudsen
Overlæge
Region Sjælland
Henrik Sengeløv
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Udpegning i gang Region Hovedstaden
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Udpegning i gang Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mette Holm
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Pædiatrisk Selskab
Birgitte Smith
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Thyge Lynghøj Nielsen
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Lisbeth Egeskov
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Kirsten Bech
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk