Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. immunglobulinsubstitution

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunglobulinsubstitution

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Jannik Helweg-Larsen
Overlæge
Region Hovedstaden som formand og udpeget som medlem af Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Mette Martinez Stærkind
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Trine Hyrup Mogensen
Overlæge
Region Midtjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Andriette Christiane Dessau-Arp
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Anne Øvrehus
Cheflæge
Region Syddanmark
Christian Bjørn Poulsen (næstformand)
Overlæge
Region Sjælland
Lene Surland Knudsen
Overlæge
Region Sjælland
Henrik Sengeløv
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kristian Karstoft
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Deltager ikke Dansk Hæmatologisk Selskab
Mette Holm
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Pædiatrisk Selskab
Birgitte Smith
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Lisbeth Egeskov
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Anja Pihl
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk