Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. epilepsi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgaver beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Jakob Christensen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i bero Region Nordjylland
Udpegning i bero Region Midtjylland
Udpegning i bero Region Syddanmark
Janne Friedrich
Overlæge
Region Sjælland
Ioannis Tsiropoulos
Overlæge
Region Hovedstaden
Gesche Jürgens
Overlæge, forskningslektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Rikke Kudahl Jensen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kern Olofsson
Ledende overlæge
Inviteret af formanden (fra Epilepsihospitalet Filadelfia)
Berit Andersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Camilla Skødt Bonde
Patient/patientrepræsentant
Danske patienter

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
02. september 2020. 
LVS indstiller en formand
16. september 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
16. september - 10. november 2020. 
Kommissorium udarbejdes
10. - 20. november 2020. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
24. november - 10. december 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
14. december 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
22. december 2020 - 21. februar 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
22. december 2020 - 24. februar 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
24. februar 2021. 

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent