Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. endokrinologiske sygdomme (undtaget diabetes)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende endokrinologiske sygdomme (undtaget diabetes)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (2)

Forperson

Navn Indstillet af
Mikkel Andreassen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Endokrinologisk Selskab (fra Region Hovedstaden)

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Eigil Husted Nielsen
Overlæge
Region Nordjylland
Jakob Appel Østergaard
Læge
Region Midtjylland
Nilani Ramshanker
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Torben Laursen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Gitte Stampe Hansen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lone Muxoll Storkfelt
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Udpegning i gang Dansk Knogleselskab
Matilde Kyst Behrens
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Linda Garlov
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Gry Bispelund Knudsen
Patient/patientrepræsentant
Inviteret af forpersonen

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
26. oktober 2020. 
LVS indstiller en formand
10. november 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
11. november - 14. december 2020. 
Kommissorium udarbejdes
15. december 2020 - 12. januar 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
12. - 20. januar 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
26. januar 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
27. januar - 12. marts 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
1. februar - 29. april 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
03. marts 2021.