Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. Duchennes muskeldystrofi

Dette fagudvalg er afviklet efter Rådets beslutning den 22. juni 2023.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi