Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. anæstesi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende anæstesi

Formand

Navn Indstillet af
Mads Kristian Holten
Overlæge
LVS og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Charlotte Runge (næstformand)
Overlæge
Region Midtjylland
Stine Thorhauge Zwisler
Overlæge
Region Syddanmark
Billy Kristensen
Cheflæge
Region Sjælland
Torben Callesen
Overlæge
Region Hovedstaden
Allan Mikael Schrøder
Farmaceut, specialist i sygehusfarmaci
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Søren Bøgevig
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Karina Jakobsen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
07. juli 2020. 
LVS indstiller en formand
03. september 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
7. - 15. september 2020. 
Kommissorium udarbejdes
15. - 22. september 2020. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
25. september - 05. oktober 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
06. oktober 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
14. oktober - 03. november 2020. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
14. oktober - 17. december 2020. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
06. november 2020. 

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent