Fagudvalget vedr. anæstesi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende anæstesi

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Udpegning i gang LVS og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Martin Herløw
Specialeansvarlig overlæge
Region Nordjylland
Charlotte Runge
Overlæge
Region Midtjylland
Stine Thorhauge Zwisler
Overlæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Torben Callesen
Overlæge
Region Hovedstaden
Maibritt Kantsø
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Søren Bøgevig
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Karina Jakobsen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 7. juli 2020. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 3. september 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 7. - 15. september 2020. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 15. - 22. september 2020. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 25. september - 5. oktober 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 6. oktober 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Behandlet 14. oktober - 3. november 2020. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Behandlet 14. oktober - 17. december 2020. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 6. november 2020. 

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator