Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. Alzheimers sygdom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Alzheimers sygdom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Karsten Vestergård
Ledende overlæge
LVS og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Hanne Gottrup (næstformand)
Overlæge
Region Midtjylland
Britta Pedersen
Afdelingslæge
Region Syddanmark og Dansk Selskab for Geriatri
Jacob Hejmdal Gren
Cheflæge
Region Sjælland
Lise Salem
Overlæge
Region Hovedstaden
Kjeld Andersen
Professor, overlæge
Dansk Psykiatrisk Selskab
Stig Ejdrup Andersen
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Steen Gregers Hasselbalch
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Lene Hvidkjær
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Birgitte Vølund
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 11. december 2023

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
06. juni 2023. 
LVS indstiller en formand
22. juni 2023. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
1. - 18. august 2023. 
Kommissorium udarbejdes
18. august - 11. september 2023. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
11. - 29. september 2023. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
4. oktober - 13. november 2023. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
9. oktober - 29. november 2023. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
9. oktober - 04. december 2023. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
11. december 2023. 

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent