Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft - version 2.2

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Tyk- og endetarmskræft Colorektalcancer
Anvendelse:  Metastaserende kolorektalkræft
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 17. september 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådet har den 17. juni 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft pr. 1. september 2020. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Den tidligere rekommandation findes i arkiv for tidligere versioner af lægemiddelrekommandationer: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft